Medische beelden van elk lichaamsdeel

Lever

Gebruikte techniek

Echografie

CT-scan

MRI-scan

 

 

 

 

Beeld

Opmerkingen

De echo is een van de belangrijkste onderzoeken om de lever in beeld te brengen. Met behulp van een echo kan er naar de lever (en milt) gekeken worden en kunnen de volgende aspecten beoordeeld worden grootte van de lever en milt oppervlak van de lever

-         het leverweefsel zelf

-         bloedvaten van en naar de lever

-         galblaas en galwegen

-         vrij vocht in de buikholte

Met een echo kan er dus gekeken worden naar veel aspecten van de lever. Veelal wordt de echo als eerste afbeeldend onderzoek gebruikt, als er op de echo een mogelijke afwijking is te zien, of de echo is niet goed te beoordelen, dan wordt er vaak een CT-scan of MRI-scan gemaakt.

Met behulp van een CT-scan kan er verder en preciezer gekeken worden naar dezelfde aspecten die ook kunnen worden bekeken met de echo. Met een CT-scan kunnen de bloedvaten van en naar de lever minder goed bekeken worden, vergeleken met de echo. Een CT-scan is duurder dan een echografie en bij een CT-scan wordt er gebruik
gemaakt van röntgenstralen net als bij een standaard röntgenfoto.

De lever kan ook met een MRI-scan in beeld worden gebracht. Deze afbeeldingmethode is nog volop in ontwikkeling. Er worden afbeeldingen gemaakt van het menselijk lichaam met behulp van magnetische straling. Vergeleken met de echografie is de MRI een stuk duurder en ook een veel moeilijker uit te voeren onderzoek. Wel is dit het beste onderzoek om afwijkingen die op een echo zijn gezien, nader te beoordelen.


 

Nieren

Gebruikte techniek

Echografie

Röntgen (IVP)

CT-scan

Renogram

Beeld

 

 

X-IVP

nieren

RENOGRAM

Opmerkingen

Met echografie kan kanker van de nier worden opgespoord en is een 'opgezette nier', als gevolg van een vernauwing van de afvoer, vaak goed te zien. Ook nierstenen kunnen zichtbaar zijn. Op een 'gewone' Röntgenfoto kun je vaak zien of iemand nierstenen heeft. De nieren zelf zijn echter op zo'n foto niet te zien.

Een IVP (IntraVeneus Pyelogram) (intraveneus=in een ader, pyelum=nierbekken, grafie= beschrijving) wordt gemaakt door een stof in een ader in de arm in te spuiten dat door de nieren als afval wordt gezien en heel snel in de urine terecht komt. De stof houdt Röntgenstraling tegen (en is dus 'wit' op de foto) zodat op een 'gewone' Röntgenfoto op die manier de urine in het lichaam zichtbaar wordt gemaakt. Alle urinewegen vanaf de nier tot de plasbuis kunnen zo worden gefotografeerd. CT-onderzoek is vooral belangrijk om te weten waar een tumor zich precies in de nier bevindt en of er bijvoorbeeld uitzaaiingen zijn. Om stenen in de urinewegen op te sporen is de CT-scan niet geschikt.

Bij een renogram (Latijn: ren=nier, grafie=beschrijving) wordt ook een stof in een ader ingespoten, maar nu een licht radioactieve stof die ook weer zeer snel door de nieren wordt verwijderd. Met een speciale camera kan de weg van de stof door het lichaam worden gevolgd. Hiermee is het mogelijk om te beoordelen hoe goed elk van beide nieren functioneren

 

Longen

Gebruikte techniek

Röntgen

CT-scan

MRI-scan

Beeld

CT longen

Opmerkingen

 

  

Alvleesklier

Gebruikte techniek

Echografie (normaal)

Endoscopische echografie

CT-scan

MRI-scan

Beeld

[bile+duct.jpg]

Opmerkingen

 

 

Hart

Gebruikte techniek

Echografie

Röntgen

CT-scan

Beeld

 

Gebruikte techniek

MRI-scan

PET-scan

SPECT-scan

Beeld

Opmerkingen

 

         

Ga hier verder naar blz 2